Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу Неділя, 18 Листопада 2018, 2:18 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
Ласкаво просимо до Київського вищого професійного училища технологій та дизайну одягу за адресою: 02094, м.Київ, проспект Юрія Гагаріна, 22, тел. /факс 559 96 61 e-mail: kvputdo@ukr.net, адреса сайту: kvputdo.at.ua
Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [10]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 272
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Хімія

Хімія
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хімія — одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно - атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Завданням хімії є дослідження властивостей елементів і хімічних сполук, вивчення залежності властивостей речовин від їх складу й будови, вивчення умов перетворення одних речовин в інші, поширення хімічних речовин у природі, технологій їх одержання, механізмів взаємодії хімічних сполук, а також практичне використання хімічних реакцій.

 

Неорганічна хімія - 
вивчає речовини неорганічної природи і властивості хімічних елементів.
 
Органічна хімія - 
вивчає речовиниорганічної природи - сполуки Карбону.

Програма для навчання учнів загальноосвітніх закладів (рівень стандарту).

На рівні стандарту в 10 класі вивчають металічні й неметалічні елементи і їхні сполуки, в 11 класі – органічні речовини. Матеріал подається на нижчому рівні узагальнення, з урахуванням його доступності для учнів. Посилено прикладний характер хімічних знань завдяки ознайомленню з впливом хімічних сполук, у тому числі алкоголю й нітратів, на здоров’я, хімічним складом харчових продуктів, видами палива, побутовими хімікатами, мийною дією мила, будівельними матеріалами тощо.

Загальна кількість годин предмету: 70 годин

з них за 10 клас - 35 годин;

          за 11 клас - 35 годин.

Теми, що опановують учні під час вивчення курсу 10 класу:

 

 • Повторення основних питань курсу хімії основної школи.
 • Неметалічні елементи та їхні сполуки.
 • Металічні елементи.
Теми, що опановують учні під час вивчення курсу 11 класу:

 

 

 • Органічні сполуки.

У процесі навчання учнів хімії використовуються електронні засоби, що забезпечують комп’ютерну підтримку вивчення хімії, проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх закладах.

Електронні засоби навчання містять:

 

 
 • анімаційні моделі лабораторних і практичних робіт;
 • набір інтерактивних ілюстрацій для розв'язку експериментальних завдань;
 • розробки уроків з курсу неорганічної та органічної хімії;
 • систему ілюстративних матеріалів;
 • довідкові матеріали;
 • набори текстових завдань для відпрацювання навчальних досягнень учнів і підготовки їх до ЗНО.

Вони підвищують ступінь наочності, сприяють конкретизації понять, що вивчаються, найповніше відповідають науковим і культурним інтересам учнів.

 

Список додаткової літератури та інтернет-джерел для поглиблення і розвитку знань

 

 

10 клас

 

 

 • Базелюк І. І., Величко Л. П., Титаренко H. В. Довідкові матеріали з хімії. — Київ; Ірпінь: Перун, 1998. — 224 с.
 • Василега M. Д. Цікава хімія. — К.: Рад. школа,1989. — 188 с.
 • Великий довідник школяра з тестовими завданнями / Розділ «Хімія». - К.: Махаон-Україна, 2007. - С. 447-580.
 • Гачев Г. Д. Гуманитарный комментарий к физике и химии: Диалог между науками о природе и человеке. — М.: Логос, 2003. — 512 с.
 • Медовар Б. И. Металлургия вчера, сегодня и завтра. — К.: Наук, думка, 1986. - 132 с.
 • Олімпіади з хімії: Збірник задач Всеукраїнських, обласних, район­них олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І. І. Кочерга, Ю. В. Холін, Л. О. Слєта та ін. - X.: Ранок: Веста, 2004. - 384 с.
 • Ольшн О. М. Опыты без взрывов: 4-е изд. — M.: Химия, 1995. — 176 с.
 • Усі цікаві досліди. Хімія. 10-11 класи. - X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. - 320с.
 • Федоров А. С. Творцы науки о металле. — M.: Наука, 1980. — 224 с.
 • Фримантл M. Химия в действии: В 2-х ч. Ч. 1: Пер. с англ. — М: Мир, 1991. - 528 с.
 • Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. Ч. 2: Пер. с англ. — М.: Мир, 1991. - 622 с.
 • Харлампович Г. Д., Семенов А. С, Попов В. А. Многоликая химия: Кн. для учащихся. — М.: Просвещение, 1992. — 159 с.
 • Химия и общество: Пер. с англ. — М.: Мир, 1995. — 560 с.
 • Ярошенко О. Г., Новицька В. І. Завдання і вправи з хімії: навчаль­ний посібник: Вид. 6-е, виправлене, доповнене, з прикладами розв'язків задач. — К.: Станіца-Київ, 2007. — 294 с.
 • http://chemistiy.com.ua/modules.php7name~Video_Stream Хімія в Україні.
 • Український хімічний портал www.chem.msu.su.
 • Портал фундаментальної хімічної освіти www.reciprocalnet.org \common\ Колекція молекул — бібліотека речовин з тривимірними і навіть стереоскопічними зображеннями молекулярних структур.
 • www.nanonewsnet.ru Новини нанотехнологій.
 • http://chemistry.r2.ru/ Опорні конспекти з хімії.
 • www.chemistry.narod.ru Сайт "Світ хімії".
 • www.postupi.ru Інформація з основ теоретичної хімії, елементів та їх сполук, органічної та неорганічної хімії.
11 клас

 

 • Домбровський А. В., Найдан В. М. Органічна хімія: навч. по-сіб. - К.: Вища шк., 1992. - 504 с.
 • Василега М. Д. Цікава хімія. — К.: Рад. школа, 1980. — 159 с.
 • Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся хи­мики мира. - М.: ВШ, 1991. - 656 с.
 • Генкова Л. Л., Стеков Н. Б. Почему это опасно. — М.: Просве­щение, 2001. - 273 с.
 • Гроссе З., Вайсмантелъ X. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты: Пер. с нем. — Л.: Химия, 1987. — 343 с.
 • Крицман В. А. Книга для чтения по органической химии. — 3-е изд., перераб. — М: Просвещение, 1993. — 192 с.
 • Кукушкин Ю. Н. Химия вокруг нас. — М.: Высшая шк., 1992. - 192 с.
 • Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія: Підруч. для вищ. навч. закл. — Львів: Центр Європи, 2001. — 864 с.
 • Колтун Марк. Мир химии. — М.: Дет. лит., 1988. — 304 с.
 • Москвичев Ю. А., Фельдблюм В. Ш. Химия в нашей жизни (продукты органического синтеза и их применение): Моногра­фия. — Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2007. — 411 с.
 • Орлик Ю. Г. Химический калейдоскоп. — 2-е изд., перераб. и доп. — Минск: Народная асвета, 1988. — 112 с.
 • Оудиан Дж. Основы химии полимеров: Пер. с англ. — М.: Мир, 1974. - 614 с.
 • Пархотик И. И. Как сохранить здоровье. — К.: Наук, думка, 1981. - 174 с.
 • Перепелкина К. Е. Химические волокна: развитие произ­водства, методы получения, свойства, перспективы. — СПб.: Изд-во СПГУТД, 2008. - 354с.
 • Семчиков Ю. Д. Введение в химию полимеров. — М.: Высшая школа, 1988. — 152 с.
 • Смит В., Бочков А. Органический синтез: наука и искус­ство. - М.: Мир, 2001. - 573 с.
 • Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук: навч.-метод. посіб. для вчителів та учнів загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Толмачова, О. М. Ковтун, О. В. Гордієнко, С. В. Василенко. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. — 176 с.
 • Технология пластических масс / Под ред. В. В. Коршака. — М.: Химия, 1976. - 606 с.
 • Хімія. Великий довідник школяра з тестовими завданнями: Розділ «Хімія». — К. : Махаон-Україна, 2007. — С. 449-580.
 • Хімія і фізика горючих копалин / В. І. Саранчук, M. О. Ілья-шов, В. В. Ошовський, В. С. Білецький. — Донецьк: Східний видав­ничий дім, 2008. — 600 с.
 • Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родите­лей. — M.: Просвещение, 1997. — 126 с.
 • Чертков И. М. Эксперимент по полимерам в средней шко­ле. — М.: Просвещение, 1980. — 128 с.
 • Эмануэль H. М., Заиков Г. Е. Химия и пища. — М.: Наука, 1986. - 173 с.
 • Энциклопедический словарь юного химика. / Сост. В. А. Криц-ман, В. В. Станцо. — 2-е изд., исправ. — М.: Педагогика, 1990. — 303 с.
 • Энциклопедия для детей. Т. 17. Химия. — М.: Аванта+, 2001. - 640 с.
 • Эткинс П. Молекулы. — М.: Мир, 1991. — 216 с.
 • Ярошенко О. Г. Неорганічна хімія: компакт-підручник. — К.: Станіца, 2003. Ч. II. - 6 с.
 • Ярошенко О. Г. Органічна хімія: компакт-підручник. — К.: Станіца, 2004. - 6 с.
 • Ярошенко О. Г. Перевір, як ти знаєш органічну хімію: Для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. шкіл та студ. вищ. навч. закл. І—II рівнів акредитації. — Вид. переробл. та доповн. — К.: TOB «ЛДЛ», 2000. - 112 с.
 • Ярошенко О. Г., Новицъка В. І. Завдання і вправи з хімії: навч. посіб. — 6-е вид., виправл. і доповн. з прикладами розв'язків задач. — К.: Станіца, 2007. — 294 с.
 • Сайт віртуальної хімічної лабораторії творчої групи Єльні-кової. — http://www.elnik.kiev.ua/
 • Портал фундаментальної хімічної освіти. — www.chem.msu.su
 • Сайт «Світ хімії». — www.chemistry.narod.ru
 • Цікава хімія, безпечні хімічні досліди вдома. —
 • http://moi-kompas.ru/compas/etertainingchemistry
 • Інтерактивний мультимедіа підручник. — http://www.che - mistry.ssu.samara.ru

 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Admin (01 Червня 2012)
Переглядів: 709 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Кошик
Ваш кошик порожній
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz
 • Copyright MyCorp © 2018Сайт управляється системою uCoz